Skip to main content

Verbinders van werkplezier en onderwijskwaliteit

Versterking schoolorganisaties


Wij adviseren scholen bij het versterken van hun HRM-beleid vanuit een gedeelde visie op werkgeverschap en in lijn met de tien pijlers van duurzaam werkgeverschap.

Onze diensten:

 • HRM scan
 • Visie-workshop Duurzaam werkgeverschap
 • HRM advies
 • Selectiegesprekken & cultuurverandering

Versterking medewerkers


Wij coachen docenten op persoonlijk leiderschap. We ondersteunen bij het houden van de regie in de klas, welk gedrag daarbij effectief is en  we kijken mee hoe je je werkplezier kunt vergroten.

Wij zijn experts op de didactische en pedagogische kant van het vak. Daarnaast richten we ons ook op  professionele houding en op persoonlijke kwaliteiten en overtuigingen. 

Ons onderzoek


Wij doen intern onderzoek op scholen dat zich richt op hoe medewerkers het werkgeverschap ervaren. Het onderzoek biedt inzicht in hoeverre de school voldoet aan de tien pijlers van duurzaam werkgeverschap. Zowel de sterke punten als de verbeterpunten worden duidelijk. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor verbetertrajecten en prioritering op vlakken als cultuur en HRM-beleid en geven inzicht de status van motivatie of randvoorwaarden.

 Onze focus


We maken ons zorgen om de arbeidsrelaties in het onderwijs, wat niet helpend is voor de kwaliteit. Onze focus is daarom duurzame verbinding: tussen medewerkers en organisaties, tussen medewerkers onderling en ook die met jezelf. Zodat medewerkers én organisaties zich maximaal ontwikkelen en samen werken aan het best mogelijke onderwijs.

Een andere kijk op arbeidsrelaties is hiervoor nodig. Eentje waarin een pro-actieve houding voorop staat, als katalysator voor werkplezier en onderwijskwaliteit. Het versterken van medewerkers is hierin de sleutel. Het vraagt om persoonlijk leiderschap van de kant van medewerkers. Het vraagt om duurzaam werkgeverschap en strategisch HRM-beleid van de kant van organisaties.

Meer focus op duurzame verbinding leidt tot een ‘virtueuze cirkel’. Medewerkers blijven langer in dienst bij duurzame werkgevers. Medewerkers dragen dit uit en het imago van deze werkgevers op de arbeidsmarkt  wordt versterkt, wat vervolgens een aanzuigende werking heeft op nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd zijn bevlogen medewerkers creatiever, meer gericht op samenwerken, op professionele ontwikkeling en op het initiëren van verbeterplannen.


Wij versterken persoonlijk leiderschap bij medewerkers door middel van ons coachingsprogramma.


Wij versterken het werkgeverschap van scholen vanuit de tien pijlers van duurzaam werkgeverschap:
 1. Autonomie
 2. Ontwikkeling
 3. Verbondenheid
 4. Zingeving

 5. Faciliteiten
 6. Rechtvaardigheid
 7. Welbevinden


 8. Dialoog
 9. Vertrouwen
 10. Waardering


  Scholen waar iedereen wel werken wil