Scholen waar iedereen wel werken wil

Met goed werkgeverschap naar betere onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs vasthouden en verbeteren? Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs vliegen dit aan via de route van goed werkgeverschap, zoals we zien in beleidsplannen van verschillende scholengroepen. Waarom? Goede werkgevers behouden hun bevlogen werknemers en dat zorgt voor continuïteit op de werkvloer. Goede werkgevers hoeven dan ook minder te investeren in werving, inwerken, ziekteverzuim en invallers. Daardoor is er meer tijd en geld voor de verbetering van onderwijskwaliteit.

Goede werkgevers investeren, vanuit een gedeelde visie, in thema’s als cultuur van vertrouwen, ontwikkelingsmogelijkheden op maat, leiderschap en welbevinden van werknemers. Hierdoor voelen werknemers zich gesteund, gezien en gezond en blijven ze duurzaam bevlogen.

Bevlogen werknemers voelen zich sterker betrokken bij de schoolorganisatie en hun bevlogenheid richt zich op meer dan alleen leerlingen. Bevlogen werknemers blijven langer in dienst en blijven ook nog behouden voor het onderwijs. De schoolorganisatie houdt tijd en geld over om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en leerlingen plukken daar de vruchten van.

De stand van goed werkgeverschap in VO-land

Topwerkgever-VO verzorgt benchmark- en certificeringsonderzoeken om scholen inzicht te beiden in wat ze goed doen als werkgever en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Topwerkgever-VO helpt bij het vaststellen welke scholen al goede werkgevers zijn in het voortgezet onderwijs.

De onderzoeksmethode is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De perceptie van werknemers staat daarbij centraal. De basis van de onderzoeken is een enquête over de tien pijlers van goed werkgeverschap, waarin werknemers aangeven hoe zij het werkgeverschap van hun school ervaren.

Durft u in de werkgeverschapsspiegel te kijken? Doe dan mee aan een van de onderzoeken!


De vier wins van het werken met topwerkgever-VO

Win 1 – Inzicht

De onderzoeken van Topwerkgever-VO biedt scholen inzicht in:

  • wat de school goed doet als werkgever
  • op welke vlakken de school een nog betere werkgever kan worden

Win 2 – Certificering

Scholen die goed scoren ontvangen het certificaat Topwerkgever-VO. Scholen kunnen daarmee laten zien dat ze uitblinken in goed werkgeverschap.

Het certificaat verzekert werknemers dat het gras ergens anders niet groener is en sollicitanten kunnen deze topwerkgevers herkennen bij het zoeken van een baan.

Win 3 – Nulmeting

Het onderzoek van Topwerkgever-VO vormt een goede basis voor scholen die plannen hebben om interventies te doen op het gebied van goed werkgeverschap en die willen weten waar ze nu staan.

Win 4 – Behoud voor sector

Goed werkgeverschap in het onderwijs draagt bij aan het behoud van werknemers binnen de sector. Deze werknemers blijven ook voor uw school beschikbaar.