Topwerkgever-VO
Hét onderzoek voor werkgevers in het voortgezet onderwijs

Certificering
door Topwerkgever-VO

Wij helpen scholen om te groeien als werkgever. Om een lerende organisatie te worden waar samenwerken, vertrouwen en waardering centraal staan. Met het onderzoek van Topwerkgever-VO kunnen we ook uw school als goede werkgever in het  de schijnwerpers zetten.

Scholen die goed scoren op ons onderzoek ontvangen  het certificaat ‘Topwerkgever-VO’. Scholen die willen weten waar ze staan als werkgever kunnen starten met een nulmeting. Ons onderzoek is speciaal ontwikkeld voor het VO en is gebaseerd op de tien pijlers van goed werkgeverschap in het VO. We doen het onderzoek onder uw medewerkers. Een certificaat van Topwerkgever-VO is hét bewijs voor sollicitanten dat ze bij een goede werkgever terechtkomen.

Waarom deelnemen aan het
onderzoek van Topwerkgever-VO?

 • Voor een positief imago op de arbeidsmarkt.
 • Voor inzicht in wat uw school goed doet als werkgever
  en welke verbeterpunten er nog bestaan.
 • Voor meer werkplezier voor uw medewerkers.
 • Voor werving en behoud van bevlogen medewerkers voor uw school én voor de sector.
 • Voor meer tijd voor onderwijskwaliteit.
 • Biedt handvatten voor strategisch HRM-beleid en leiderschap.

Topwerkgever-VO van 2020-2021 is Nuborgh College Veluvine.

Jan Klein, Directeur-Bestuurder Nuborgh College over Topwerkgever-VO

‘Het werkgeverschapsonderzoek van Topwerkgever-VO sluit mooi aan op de lerende cultuur en onderzoekende houding binnen het Nuborgh College. De resultaten geven een helder beeld van wat we goed doen op het brede gebied van werkgeverschap en waar we nog aan kunnen werken. De resultaten bieden passende handvatten om verdieping aan te brengen in het gesprek met ons personeel, bijvoorbeeld over wat zij nodig hebben om het voortouw te nemen bij het neerzetten van ons TotaalOnderwijs. Helen pakt de samenwerking professioneel en met enthousiasme op en gaat op een integere wijze om met de uitkomsten van het onderzoek.’

Hoe wordt u een Topwerkgever-VO?

 • Meld u aan via dit formulier of bel met 06 2862 0793
 • We starten het onderzoekstraject met een intakegesprek.
 • Uw medewerkers vullen onze digitale vragenlijst in. 
 • U ontvangt een individuele rapportage met daarin de feedback van uw medewerkers.
 • Naast de kwantitatieve resultaten ontvangt u ook de reacties van uw medewerkers op enkele open vragen over het werkgeverschap op uw school. 
 • In een afrondende bijeenkomst lichten wij de resultaten toe.

Investering

 • Deelname aan ons onderzoek kost €990,- exclusief btw per schoollocatie.
 • Wanneer meerdere schoollocaties van één schoolbestuur aan ons onderzoek deelnemen, bieden wij een korting aan van 10% op de totaalprijs.

Scholen waar iedereen wel werken wil