Skip to main content

Vragenlijsten goed werkgever- en werknemerschap

Om een beeld te krijgen van de stand van de arbeidsrelaties in het Nederlandse onderwijs, zijn wij nieuwsgierig naar hoe er in de sector gekeken wordt naar werkgeverschap en werknemerschap binnen het PO en het VO. Ons doel is om bij te dragen aan een optimaal werkklimaat, het
behoud van medewerkers en de kwaliteit van het onderwijs. De uitkomsten van de onderzoeken worden periodiek gepubliceerd.

Goed werkgeverschap

Wat kunnen werkgevers doen zodat werknemers de organisatie ervaren als een goede werkgever en ‘goed werknemersgedrag’ gaan vertonen? We vinden zowel de visie van de medewerker als die van de werkgever zelf interessant. 

Help ons dit scherp te krijgen door onderstaande vragenlijst
in te vullen.

Goed werknemerschap

Welk werknemersgedrag maakt dat werknemers worden 
gezien als ‘goede’ werknemers? We vinden zowel de visie
van de werkgever als die van collega’s onderling interessant. 


Help ons dit scherp te krijgen door onderstaande vragenlijst
in te vullen.