Skip to main content

Scholen versterken

Dialoogkring ‘Duurzaam werkgeverschap van visie naar prakijk’ 

Open inschrijving of  ‘in company’

Deze dialoogkring is hét platform om met elkaar in gesprek te gaan over duurzaam werkgeverschap en werknemerschap als kader voor lerarenbehoud en onderwijskwaliteit en wat dit betekent voor schoolbeleid en -praktijk. Aan bod komen relevante organisatie-psychologische principes, de tien pijlers van duurzaam werkgeverschap en best practices. Aan de hand van een zelf-evaluatie kunnen afgewogen besluiten gemaakt worden over concrete interventies die voor jouw school prioriteit hebben.  


Voor: Schoolleiders, HR-professionals, MR-leden, Docenten, Bestuurders  in het PO, VO en MBO. 

HRM-Beleidsscan Duurzaam Werkgeverschap

Onze HRM-Beleidsscan ondersteunt scholen om de volgende stap te zetten naar een strategisch HRM-Beleid dat optimaal ingericht is om werknemers te versterken.

Samen met betrokken stakeholders evalueren we in hoeverre het HR-beleid voldoet aan de tien pijlers van duurzaam werkgeverschap. Dit doen we aan de hand van bestaande beleidsplannen, de schoolkoers en verdiepende interviews.


Cultuurverandering door selectie

Voor een duurzame cultuurverandering zijn leidinggevenden en medewerkers nodig die de nieuwe cultuur ondersteunen. Wij sluiten met onze expertise graag aan bij selectietrajecten om die kandidaten te selecteren die bijdragen aan de beoogde cultuur.

Organisatie Advies

Onze advies-aanpak kenmerkt zich door actieonderzoek en co-creatie. Hiermee pakken we complexe problemen in samenhang en door samenwerking gestructureerd aan.

Thema’s die in onze adviespraktijk regelmatig voorbijkomen zijn:

  • Medewerkers een stem geven in besluitvorming
  • Optimalisatie introductietraject
  • Inrichting rechtvaardig, transparant en efficiënt promotieproces
  • Optimalisatie van de interne dialoog 
  • Exit-trajecten opzetten en uitvoeren
  • Inzetten selectieprocessen voor cultuurverandering

Scholen waar iedereen wel werken wil