Onze workshops
Van lerarentekort naar lerarenbehoud


Onze in-company workshops

Aan de slag met visie, beleid en praktijk van goed werkgeverschap

Met onze workshops helpen we je verder met het creëren van een gedeelde visie op goed werkgeverschap en wat dat voor jullie schoolorganisatie betekent voor beleid en praktijk.

Omdat elke schoolorganisatie uniek is, willen we  aansluiten op de specifieke context én op de vragen van de school. We overleggen daarom graag hoe we van waarde kunnen zijn voor een blijvend resultaat. Wij adviseren om te starten met een workshop van één of twee dagdelen. Op basis daarvan kan een eventueel vervolgtraject worden opgezet waarin onderwerpen aan bod kunnen komen als vertrouwen, professionele ontwikkeling, werving en inductie, verbondenheid en waardering.


Voorbeeldprogramma dagdeel 1

– De verstrekkende gevolgen van goed werkgeverschap
– Relevante organisatie-psychologische principes
– Verdieping: de tien pijlers van goed werkgeverschap in het onderwijs
– Aan de slag met een 360º- of een zelf-evaluatie
– Ontwikkelen van een gedeelde visie op goed werkgeverschap binnen de school
– Vertaalslag van de visie naar prioriteiten voor beleid en praktijk.


Voor wie?
Managementteams, HR-teams, Medezeggenschapsraden en/of Bestuurders

Onze open workshops

In onze open workshops gaan we met deelnemers aan de slag om concreet werk te maken van goed werkgeverschap. Uitgangspunt is relevante organisatie-psychologische theorie.

We bieden de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de uitdagingen die de deelnemers ondervinden op het gebied van goed werkgeverschap. Ook geven we ruimte om best practices te bespreken.

We bieden de mogelijkheid aan om een zelf-evaluatie uit te voeren, waar we tijdens de workshop dieper op in zullen gaan. Aan het einde van de workshop heb je in beeld welke interventies voor jouw schoolorganisatie prioriteit hebben.


Voor wie?
Schoolleiders, HR-professionals, MR-leden, Docenten, Bestuurders


Algemene Informatie

Bevlogen docenten werven en behouden is een uitdaging, zeker voor de tekortvakken. Goed werkgeverschap is een factor die er toe doet. Onze workshops ‘Goed Werkgeverschap – Van Lerarentekort naar Lerarenbehoud’ zijn speciaal ontwikkeld voor scholen in het PO, VO en MBO.

Tijdens onze workshops gaan we in op organisatie-psychologische achtergronden van goed werkgeverschap en op werkaspecten die medewerkers motiveren en demotiveren. We bespreken welke beelden er onder de deelnemers leven ten aanzien van goed werkgeverschap en goed werknemerschap en wat dit betekent voor beleid en praktijk. We bieden de mogelijkheid aan om met een zelf-evaluatie aan de slag te gaan. Op basis van een beknopte vragenlijst maak je afgewogen besluiten over interventies die voor jouw school prioriteit hebben, zodat je concreet aan de slag kunt gaan.


Scholen waar iedereen wel werken wil