Skip to main content

Een aantrekkelijke werkgever zijn, zo lezen we op de vacaturesites voor docenten, daar streven veel scholen in het VO naar. Maar hoe weet een sollicitant nu of de betreffende school daadwerkelijk een goede werkgever is?

Topwerkgever-VO doet onderzoek bij werkgevers in het VO, zodat ze zich daarmee op de arbeidsmarkt kunnen profileren. Wij voeren intern onderzoek uit onder medewerkers dat speciaal ontwikkeld is voor het VO. Het onderzoek helpt scholen ook om zich als werkgever verder te professionaliseren. Goed werkgeverschap is immers van belang, niet alleen voor werving, maar ook voor het behoud van medewerkers. Daarmee levert goed werkgeverschap winst op voor de onderwijskwaliteit. En uiteindelijk dragen goede werkgevers in het onderwijs bij aan het imago van de onderwijssector en aan het verminderen van het lerarentekort. 

Laat zien dat jouw school een school is waar iedereen wel werken wil

De uitkomsten van ons onderzoek geven inzicht in hoe medewerkers het werkgeverschap op hun school ervaren. Vragen die we beantwoorden zijn: ‘Zien onze medewerkers de school inderdaad als een goede werkgever?’, ‘Wat doet onze school goed als werkgever?’ en ‘Waar zit nog ruimte voor verbetering?’.

  • Scholen met een goede score ontvangen het certificaat Topwerkgever-VO. Het arbeidsmarktimago van deze scholen krijgt een boost: zowel intern als extern is te zien dat deze scholen horen bij de beste werkgevers binnen het VO. 
  • De uitkomsten van het onderzoek bieden aanknopingspunten om met medewerkers het gesprek aan te gaan over hoe zij het werkgeverschap op school ervaren. 
  • Het onderzoek is zo opgezet dat de resultaten praktische handvatten bieden om relevante zaken als het strategisch HRM-beleid en leiderschap verder te optimaliseren. 

Meedoen aan ons onderzoek?

Wil jouw school werk maken van goed werkgeverschap? Staan feedback en reflectie op jouw school centraal en is er sprake van een verbetercultuur? Wil je dat jouw school in aanmerking komt voor het certificaat ‘Topwerkgever-VO 2021-2022’? Doe dan mee aan het benchmarkonderzoek van Topwerkgever-VO.

Meer weten over ons onderzoek? Een kennismakingsgesprek inplannen is zo geregeld via: 06 2862 0793 of info@topwerkgever-vo.nl. Eerst een kijkje nemen op onze website kan natuurlijk ook: www.topwerkgever-vo.nl