Topwerkgever-VO 2020-2021: Nuborgh College Veluvine

Nuborgh College Veluvine is Topwerkgever-VO van schooljaar 2020-2021. Een interview met Locatiedirecteur Harry Noppers over het belang van reflectie en het betrekken van medewerkers.