Skip to main content

Op een rij gezet. Waarom iedere VO-school terecht een aantrekkelijke werkgever wil zijn:
van meer tijd en geld voor professionele ontwikkeling tot een aantrekkelijke sector als geheel.


In het voortgezet onderwijs wordt steeds bewuster werk gemaakt van hrm-beleid en people management gericht op goed werkgeverschap, zo laat onderzoek van onder andere Eva Knies van de Universiteit van Utrecht zien. Dat is goed nieuws voor de sector. Goed werkgeverschap vergt enige investering, maar het levert uiteindelijk veel op voor leerlingen, voor medewerkers, voor de school zelf en uiteindelijk voor de sector als geheel.

Het is niet ingewikkeld om te bedenken waarom zoveel scholen met goed werkgeverschap aan de slag zijn. Bovenstaand model geeft schematisch weer hoe goed werkgeverschap onderwijskwaliteit be├»nvloedt. Hieronder een korte toelichting op deze voornaamste voordelen van goed werkgeverschap:

  1. Goede werkgevers weten bevlogen werknemers te behouden, er is dus minder ongewenst verloop. Er hoeft minder tijd en geld besteed te worden aan werving- en selectieactiviteiten.
  2. Bij goede werkgevers is het ziekteverzuimpercentage lager. Er hoeft minder tijd en geld besteed te worden aan ziekteverzuimtrajecten en aan het zoeken naar vervanging.
  3. Omdat er minder uitstroom en minder ziekteverzuim is, kosten introductie- en inwerktrajecten minder tijd. Docenten houden meer tijd over voor onderwijs- en professionele ontwikkeling. 
  4. Ook OOP en MT-medewerkers houden tijd en geld over om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren.
  5. Goede werkgevers hebben een goed imago op de arbeidsmarkt en weten bevlogen docenten aan te trekken, ook voor tekortvakken.
  6. Wanneer alle scholen investeren in goed werkgeverschap, wordt de onderwijssector uiteindelijk een sector waar iedereen graag werken wil. 

Wil je met jouw school ook aan de slag met goed werkgeverschap? Meld je per mail of telefonisch aan voor een kennismakingsgesprek: info@topwerkgever-vo.nl of 06 2862 0793