Meedoen aan een van onze onderzoeken


Is uw school al een goede werkgever?

Topwerkgever-VO biedt verschillende onderzoeksopties aan. Bij elk van de opties wordt onderzoek uitgevoerd naar het werkgeverschap van de school en krijgen scholen inzicht in wat ze goed doen als werkgever en op welke punten nog verbetering mogelijk is. In alle gevallen ontvangen goed scorende scholen het certificaat Topwerkgever-VO. De onderzoeksopties zijn de volgende:

1a. Interne benchmarking voor scholengroepen
Interne benchmarking en certificering: een vergelijkend onderzoek naar werkgeverschap van scholen binnen een specifieke scholengroep. Scholen met een goede score ontvangen het certificaat Topwerkgever-VO.

1b. Externe benchmarking voor scholengroepen en individuele scholen
Externe benchmarking en certificering: een vergelijkend onderzoek naar werkgeverschap waar individuele scholen en scholengroepen aan kunnen deelnemen. Topwerkgever stelt een vergelijking op op basis van alle deelnemende scholen. Scholen met een goede score ontvangen het certificaat Topwerkgever-VO.

2. Certificering voor individuele scholen
Certificering: onderzoek naar werkgeverschap binnen een individuele school. Wanneer de school goed scoort ontvangt deze het certificaat Topwerkgever-VO.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan een van de onderzoeken van Topwerkgever-VO door te mailen naar info@topwerkgever-vo.nl.

Thema’s in het onderzoek

In het onderzoek worden drie hoofdthema’s van goed werkgeverschap onderzocht:

1. Bronnen van energie: werkaspecten die energie opleveren bij werknemers als ze op orde zijn.

2. Bronnen van frustratie werkaspecten die tot frustratie leiden bij werknemers als ze niet op orde zijn, maar die niet direct leiden tot meer energie als ze wel op orde zijn.

3. Steunend leiderschap: de leidinggevende ondersteunt de inspanningen van werknemers bij de uitvoering van hun taken door de bronnen van energie te versterken en de bronnen van frustratie te minimaliseren.

De drie hoofdthema’s bestaan uit in totaal tien pijlers, zoals hieronder weergegeven.

Bronnen van energieBronnen van frustratieSteunend leiderschap
AutonomieFaciliteitenCommunicatie
GroeiRechtvaardigheidVertrouwen
VerbondenheidWelbevindenWaardering
Werkinhoud
De tien pijlers van goed werkgeverschap


Meer informatie over de achtergronden van de benchmark vindt u op de pagina goed werkgeverschap.

Onderzoeksmethode

Bij alle onderzoeksopties start het traject met een intakegesprek.

Het onderzoek vindt vervolgens plaats middels een schoolbrede vragenlijst over de beleving van medewerkers over het werkgeverschap van hun school. Iedere werknemer van de deelnemende scholen ontvangt deze vragenlijst per mail met het verzoek deze binnen de afgesproken termijn in te vullen.

De ingevulde vragenlijsten worden verzameld en geanalyseerd. Voor iedere pijler wordt de score van de school gemeten en de totaalscore wordt vastgesteld.

Rapportage

De vorm van de rapportage hangt af van het soort onderzoek dat we voor u verrichten.

1. Rapportage bij deelname aan de interne of externe benchmark
Iedere deelnemende school ontvangt een uitgebreide individuele rapportage. Hierin worden de scores op elk van de tien pijlers van goed werkgeverschap weergegeven en besproken. Alle scholen krijgen inzicht in wat ze goed doen als werkgever en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Ook wordt vermeld welke positie de school inneemt op de werkgeverschapsranglijst. Scholen krijgen alleen hun eigen score te zien. Scores van andere deelnemers worden anoniem weergegeven. Goed scorende scholen ontvangen het certificaat Topwerkgever-VO. De rapportage wordt persoonlijk toegelicht in een afrondende bijeenkomst.

2. Rapportage bij deelname aan het certificeringsonderzoek
Uw school ontvangt een uitgebreide individuele rapportage. Hierin worden de scores op elk van de tien pijlers weergegeven en besproken. Uw school krijgt inzicht in wat ze goed doet als werkgever en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Wanneer uw school goed scoort ontvangt u het certificaat Topwerkgever-VO. De rapportage wordt persoonlijk toegelicht in een afrondende bijeenkomst.

Kosten

De kosten voor deelname aan de interne of externe benchmark bedragen €1200,- ex btw.
Wanneer meerdere scholen van één bestuur meedoen, bieden we een korting aan van 10%.

De kosten voor het certificeringsonderzoek bedragen €900,- ex btw.